Followers

Khamis, 1 Oktober 2009

Sembang Feqh : Bolehkah Berubat Menggunakan Arak

Para imam daripada empat Mazhab berpendapat adalah haram menggunakan arak atau sebarang bahan yang memabukkan bagi tujuan perubatan dan tujuan lain. Contohnya menggunakannya dalam minyak, atau campuran makanan, ataupun bagi melarutkan ubatan juga untuk membasahkan tanah liat. Pendapat ini berpegang kepada sabda Nabi saw.:

Terjemahan:

Allah S.W.T. tidak menjadikan kesembuhan kamu melalui benda yang telah diharamkan ke atas kamu.

Tariq bin Suwayd pula meriwayatkan, bahawa beliau telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. tentang arak, maka Baginda telah melarangnya ataupun membencikannya daripada membuatnya. Lalu Suwayd berkata,

"Saya hanya membuatnya untuk dijadikan ubat,"

maka jawab Baginda,

"Ia bukannya ubat, tetapi ia adalah penyakit.

Walau bagaimanapun para Ulamak Hanafi berpendapat, adalah harus untuk menggunakan benda yang haram sebagai ubat dengan syarat bila ia benda-benda diyakini boleh menyembuhkan penyakit berkenaan, di samping tidak ada lagi bahan lain yang boleh menggantikannya.

Jika hanya berdasarkan kemungkinan yang diagakkan sahaja (zan) maka ia tidak boleh digunakan. Kata-kata bomoh semata-mata tidak boleh memberikan keyakinan ini. Kelonggaran tidak diberikan untuk menggunakan daging babi sebagai ubat, walaupun tidak ada yang lain.

Ulamak Syafi'i pula mengaitkan pengharaman menggunakan arak sebagai ubat ini jika hanya menggunakannya semata-mata, tanpa dibancuh dan dicampurkan dengan sesuatu benda yang lain yang boleh menghapuskan kewujudan arak itu.

Adapun penggunaannya sebagai bahan yang dibancuh untuk menguli bahan lain, sehingga arak itu terlarut dalam bancuhan itu, maka penggunaannya secara hukumnya adalah harus, dengan syarat tidak ada bahan lain yang suci dapat menggantikannya. Kedudukannya adalah sama dengan perubatan yang menggunakan benda najis seperti daging ular dan air kencing.

la juga harus digunakan bagi tujuan untuk supaya lebih cepat sembuh dengan syarat dia diberitahu oleh seorang doktor Islam yang adil, ataupun berdasarkan pengetahuan atau pengalamannya tentang perkara itu, dengan syarat ia juga digunakan dalam kadar yang sedikit dan tidak sampai memabukkan.

Al-Izz bin Abd al-Salam menyatakan, berubat menggunakan benda haram adalah harus dengan syarat tidak ada lagi bahan-bahan halal yang boleh menggantikannya. Alasannya kepentingan kesihatan dan keselamatan adalah lebih utama daripada kepentingan untuk mengelakkan diri daripada perkara najis.

Bagaimanapun mengikut pendapat yang asah tidak harus menggunakan arak sebagai ubat kecuali diyakini betul bahawa ia boleh menyembuhkan penyakit dan tidak ada ubat yang lain menepatinya.

Ibn al-Arabi dan al-Qurtubi daripada kalangan Ulamak Maliki pula menjelaskan harus menggunakan arak atas dasar darurat. Ia bersandarkan firman Allah S.W.T.:

Terjemahan: .

Barang siapa yang menghadapi keadaan darurat dan yang mendesak sedang ia tidak melampau dan tidak melebhi had maka tidak berdosa... Sarah al-Baqarah 2:173

Dalam ayat ini Allah S.W.T. telah mengetepikan dosa dan mengkhususkan dosa dengan sebab darurat. Selain itu, kecuaian untuk menggunakan ubat kadang-kadang boleh menyebabkan kematian.

Tiada ulasan: